บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด

T I P METAL INDUSTRIES LTD.

Thai (th-TH)
Thai (th-TH)
English (UK)
Japanese (Japan)

ส่งมอบทันเวลา ลูกค้าพึงพอใจ ใส่ใจในคุณภาพและบริการ

ด้วยนโยบายที่แน่วแน่ มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพและการส่งมอบ

ISO Certified

ABOUT OUR COMPANY

บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งใน "เครือปิ่นทอง" เพื่อดำเนินธุรกิจรับปั๊มชิ้นงาน เช่น อะไหล่ยานยนต์ อะไหล่อุปกรณ์การเกษตร อะไหล่อุตสาหกรรมทั่วไป รับปั๊มขึ้นรูปชิ้นงานร้อน ขึ้นรูปชิ้นงานเย็น ขึ้นรูปโลหะแผ่น ที่ต้องการคุณภาพสูงด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจท่าน นอกจากนี้ บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด ยังให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิต และมุ่งเน้นมาตราฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่าน